top of page
Acceptatiekeuringen van RPAS (drones)

Download hier de procedure in PDF.

Download hier de gebruikte norm AS-RPAS.

Voor dergelijke keuringen voor België, kan je de procedure hier downloaden.

Original on Transparent.png
Introductie

Een RPAS gebruikt in een professionele omgeving, moet gekeurd worden. Hiervoor hanteert EuroUSC-Benelux BV de AS-RPAS-norm van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Het schrijft voor dat elk toestel afzonderlijk gekeurd moet worden voor het behalen van een S-BvL, Speciaal bewijs van luchtwaardigheid, en BvI, Bewijs van inschrijving.

Procedure

Alvorens een keuring kan plaatsvinden moet het Bewijs van Inschrijving beschikbaar zijn. Dit formulier kan je aanvragen bij de ILT, dienst luchtvaartregister, voor Nederland of bij het DGLV voor België

NEDERLAND:

Aanvraag registratienummer
(PH-xxx) bij ILT

Beoordeling
Systeem-documentatie

Grondinspectie

(IDCA-GI)

Vluchttest
(IDCA-FT)

Keuringsattest voor aanvraag
S-BvL

Het keuringsprocess voor RPAS bestaat uit drie onderdelen;

  1. een keuring van de gevraagde documentatie over het toestel en het gebruik ervan. Dit kan een gedeelte van het operationeel handboek zijn. In deze fase moet een geldige verzekering met certificaat conform EU785/2004 kunnen voorgelegd worden.

  2. een grondkeuring van het toestel

  3. een vliegtest

Geschatte tijd uit te trekken voor een keuring bij EuroUSC-Benelux BV:

  1. Deel 1: max. 3 weken indien het toestel niet bij EuroUSC-Benelux BV gekend is.

  2. Deel 2: max. 3u

  3. Deel 3: max. 3u

Na een succesvolle keuring wordt de RPAS volledig geregistreerd met een PH-nummer in het Nederlandse nationale luchtvaartuigregister. Aan het afleveren van een registratienummer en een S-BvL is een bepaalde kostprijs van het ILT verbonden.

Voor een keuring neem je best contact op met EuroUSC-Benelux BV via het volgende e-mailadres: admin@eurousc.aero.

Gesloten systemen

Een systeem moet open gepresenteerd worden aan de inspecteur van EuroUSC-Benelux BV. M.a.w. ieder onderdeel moet, ter controle, duidelijk kunnen getoond worden.

Is dit niet het geval, dan kan de producent een “manufacturer statement” opstellen. Meer informatie hierover kan je opvragen via admin@eurousc.aero.

Tot op heden heeft deze aanpak nog geen problemen veroorzaakt.

Vereiste Documentatie

Handboek

EuroUSC-Benelux BV controleert eerst alle documentatie vooraleer een grondinspectie of vluchttest kan plaatsvinden. Wij verwachten dan ook een handboek van de RPA met alle belangrijke informatie. Heb je dit niet, dan kan je een model vragen met alle minimale keuringseisen.

Formulier COM50

Het vroegere COM50-formulier waarop de eigenaar of gebruiker van de RPAS de nodige aanvullingen moest maken, is vervangen door AirSure, een beveiligd platform voor keurders en eigenaars/gebruikers van RPAS.

AirSure

Dankzij deze digitale oplossing verloopt het keurwerk aanzienlijk eenvoudiger, transparanter en sneller. Een beveiligd platform met een persoonlijke login volstaan om via de gebruiksvriendelijke webinterface de nodige gegevens in te vullen.

Verzekeringscertificaat

Een RPAS-verzekering conform de Europese wetgeving EU785/2004 is vereist. Zonder geldige verzekering kan een keuring niet plaatsvinden. Het verzekeringscertificaat moet eveneens opgestuurd worden naar admin@eurousc.aero.

Bewijs van bevoegdheid

De piloot die de RPAS zal besturen tijdens de vluchttest moet over een geldige RPA-L en medische licentie beschikken.

Bewijs van Inschrijving

De RPAS moet over een Bewijs van Inschrijving (BvI) beschikken vooraleer de vluchttest kan worden aangevat. De beoordeling van de documentatie en de grondkeuring kan met andere woorden al plaatsvinden voordat het Bvl afgeleverd is. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn.

Keuringslocatie

Grondinspectie

De grondinspecties gebeuren bij voorkeur bij de producent of de verdeler. Indien dit niet mogelijk is, dan behoren jouw bedrijfslocatie of een locatie aangewezen door EuroUSC-Benelux BV tot de andere mogelijkheden.

Vluchttest

De keuring kan plaatsvinden op een een locatie aangewezen door EuroUSC-Benelux BV of een door jou voorgestelde locatie die is goedgekeurd door EuroUSC-Benelux BV.

Door ons aangewezen locaties zijn Volendam en alle testterreinen in Nederland, mits toestemming.

Voor België is dat Droneport Sint-Truiden. Uiteraard staat het je vrij om een andere combinatie te maken. Keuringen mogen immers binnen de Europese Unie plaatsvinden.

In ieder geval zal EuroUSC-Benelux BV de nodige administratie doen voor de vlucht. De eigenaar of gebruiker moet dus geen NOTAM aanvragen tenzij anders vermeld.

 

Wanneer?

De keuringen vinden steeds plaats op een maan- en / of dinsdag na onderling overleg.

bottom of page