top of page

Drones: Het DGLV schort de theorie-examens op vanaf 1 mei 2020


Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigen van kracht. Deze verandering heeft niet alleen een impact op de theorie-examens. Ook de praktijkexamens schort het DGLV op.


Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 1 mei 2020 geen theorie-examens meer organiseren op basis van onze nationale regelgeving².


Wie nog had gerekend op een theorie-examen, kan voor de actueel beschikbare data terecht op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/attest_afstandspiloot_bewijs_van_bevoegdheid_rpa/bewijs_van_bevoegdheid_voor_0


Om dezelfde redenen zal het DGLV na 1 juni 2020 geen praktijkexaminatoren meer aanstellen. Kandidaten die toch nog hun praktijk wensen te doen, hebben zo nog voldoende tijd om het examen af te leggen en hun vergunning aan te vragen vóór 20 juni 2020. Na deze datum zal DGLV geen aanvragen voor attesten of voor bewijzen van bevoegdheid meer aanvaarden.


De cel drones van het DGLV blijft beschikbaar voor alle vragen over de organisatie van deze examens.


Een nieuwe mededeling over de voorwaarden en modaliteiten voor de omzetting van Belgische attesten/licenties in Europese certificaten zou binnenkort moeten volgen.


Bedankt voor uw begrip en veel succes!1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/947 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen

2 Koninklijk besluit van 10 APRIL 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page